دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


منابع الکترونیکی:کتاب : 1902

پایان‌نامه : 438

کتاب عربی : 44

کتاب فارسی : 11399

کتاب لاتین : 364


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار